mystery

Met onze diensten zoals Mystery Shoppen verhoog je de conversie en het bonbedrag!

Wil jij meer weten?

BEL ONS

Hoe belangrijk is de koopbeleving?

Wat wil elke retailer? Hierop zijn talloze antwoorden te geven, maar uiteindelijk draait het altijd om één ding: wat blijft er onderaan de streep over? Toch zal daar het een en ander aan vooraf moeten gaan. Hoe worden die resultaten verkregen en waarmee onderscheid je je ten opzichte van je concurrenten? Worden resultaten behaald door de winkel, door de locatie, het assortiment of zijn de medewerkers de doorslaggevende factor? Alle factoren zijn van belang, maar daar waar de klant zich het meest prettig voelt, aandacht en waardering krijgt, gaat hij tot koop over en komt hij terug.

Klanten zoeken continu naar bevestiging. Bevestiging in zijn keuze voor het juiste product, bevestiging van zijn vertrouwen in de organisatie waar hij zijn inkopen doet maar vooral wil hij voelen dat hij als klant gewaardeerd wordt.

Mystery shopping zal in de komende jaren een steeds meer geaccepteerde en gebruikte tool binnen retail worden, want in hoeverre wijkt de werkelijke situatie af van de wenselijke? Kwaliteit is meer dan prijs alleen. De beleving van klanten is bepalend voor hun (herhalings) aankoop. Retail Reality helpt daar graag bij.

Niet voor niets is ons mission statement: De koopbeleving van consumenten veraangenamen

Facts

  • Retail Reality bestaat sinds 1996

  • Retail Reality doet op jaarbasis circa 25.000 mysterychecks.

  • Retail Reality kent de detailhandel, de ondernemers en de problematiek.

  • Retail Reality heeft een eigen netwerk van circa 4500 onderzoekers.

  • Retail Reality heeft eigen feedbackcoaches.

  • Retail Reality helpt klanten met het bewustwordingsproces van medewerkers.

  • Retail Reality ondersteunt winkelmedewerkers ook door middel van motivatieprogramma’s.

  • Retail Reality ontwikkelt nieuwe producten die inspelen op de veranderingen in de markt.

  • Retail Reality gelooft in intensieve communicatie met haar relaties.

  • Retail Reality is gespecialiseerd in het in kaart brengen van het verschil tussen de wenselijke situatie conform het beleid van een retailorganisatie enerzijds en de werkelijke situatie, zoals “klanten” die ervaren in de praktijk anderzijds.

Onze diensten

Customer QR Polling

icon-qr

Een tool waarmee je heel gericht en op een specifiek moment in het proces aan elke klant enkele kernvragen kunt stellen.

Mystery ShopLifting

icon-dief

Het doel van is aan te tonen hoe eenvoudig het vaak is om goederen uit een winkel mee te nemen zonder te betalen.

Alcohol- en Tabakswet

icon-tabak

Hoe kan Retail Reality u ondersteunen in het checken  op de naleving van de hiervan in de winkels ?

Mysteryfeedback

icon-feedback

Mysteryshoppen met een extraatje.

Million D$llar Man

icon-miljoen

Stopt pas met kopen als de verkoper stopt met verkopen.

The Hunt

icon-the-hunt

Gericht op vergroting van klantgerichte / commerciële activiteiten van winkelmedewerkers.

Mysteryshopping

icon-mystery-shopper

Dit is het gebruik van getrainde en gebriefte personen om klantgerichte processen te meten.

De beleidstoetsing

icons-beleidstoesting

Brengt het verschil in kaart tussen de wenselijke en de werkelijke performance van medewerkers binnen de winkelorganisatie.

De merkencheck

icon-check

Kan worden ingezet door fabrikanten, leveranciers en retailers

© Copyright - Retail Reality 2016