Beleidstoetsing

De beleidstoetsing brengt het verschil in kaart tussen de wenselijke en de werkelijke performance van medewerkers binnen de winkelorganisatie. Het scoreformulier wordt samengesteld op basis van Kwaliteits Performance Indicatoren (KPI’s)

Hoofdgebieden worden samen met de klant bepaald.

Per hoofdgebied worden de te onderzoeken items bepaald

Vooraf worden per item de scores op A, B, C en D niveau omschreven, wat de objectiviteit van het onderzoek verhoogt.

Objectiviteit maakt vergelijkingen mogelijk.

U ontvangt per vestiging een locatieverslag met scores en een verslag

Locatieverslagen en managementrapportage (op landelijk en rayonniveau) beschikbaar binnen één week na het veldwerk.
Het rapport bevat heldere analyses, zwart-wit conclusies en concrete aanbevelingen die uitnodigen tot resultaatgerichte acties.