sigaretten

''HOUD JE PERSONEEL SCHERP EN VOORKOM HOGE BOETES''

Alcohol en tabakswet 2014

Hoe kan Retail Reality u ondersteunen in de naleving van de Alcohol en Tabakswet in de winkels?

Uitgangspunten

  • Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en tabak.
  • Iedere supermarkt is wettelijk verplicht om te controleren of klanten de vereiste leeftijd hebben waarop zij alcohol of tabak mogen kopen.
  • De controle wordt uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren. Wordt een overtreding geconstateerd, volgt een geldelijke boete. Bij herhaling kan men er zelfs toe overgaan de tabaks– en/of alcohol-afdeling te sluiten.
  • Mysteryshoppers van Retail Reality  kunnen worden ingezet om de naleving van de nieuwe regels in uw winkels in kaart te brengen.
  • Onderzoeksresultaten moeten dienen om medewerkers een spiegel voor te houden en hen bewust te maken van de eigen werkzaamheden.Retail Reality doet u graag een voorstel dat aansluit op bovenstaande punten.
Alcohol en tabakswet

© Copyright - Retail Reality 2016